Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

Szukaj w misjaszalom.pl

Idź do treści

Menu główne:


Ulice Jerozolimy

GALERIA > Izrael > Jerozolima

Witamy w Galerii: Izrael

A Jeszua (Jezus), mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął dwunastu na osobność i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w Piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych.
(Ewangelia wg św. Mateusza 20:17-19)

Jerozolima
– największe miasto Izraela, stolica administracyjna Dystryktu Jerozolimy i stolica państwa Izraela (Jerozolima jest stolicą według izraelskiego prawa). Znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta, większość urzędów państwowych, sąd najwyższy, parlament.
Współczesna Jerozolima powstała wokół Starego Miasta. Nowoczesne żydowskie dzielnice rozciągają się w kierunku zachodnim, w stronę aglomeracji Gusz Dan. Nazwa miasta oznacza "miasto pokoju".
Zgodnie z opisem biblijnym, król Dawid panował do 970 p.n.e., a następnie na tronie zasiadł jego syn Salomon, który wybudował Świątynię na Górze Moria w Jerozolimie. Świątynia Salomona (później nazywana Pierwszą Świątynią) odgrywała decydującą rolę w historii Izraela jako miejsce przechowywania Arki Przymierza. Miasto stało się centrum religijnym, kulturowym, politycznym, gospodarczym i militarnym Izraela. Jerozolima jest świętym miastem Żydów od X wieku p.n.e. Synagogi na całym świecie tradycyjnie skierowane są w kierunku Jerozolimy, również codzienne modlitwy żydowskie odmawiane są w kierunku Jerozolimy. Wielu Żydów zawiesza na ścianach swoich domów obrazki miasta, aby wskazywać kierunek modlitwy. Największymi synagogami Jerozolimy są: Wielka Synagoga chasydów z Bełza oraz Wielka Synagoga (zobacz też synagogi w Krakowie).
Chrześcijaństwo szanuje Jerozolimę nie tylko za wielką rolę jaką odegrało to miasto w Starym Testamencie, lecz także za jego znaczenie w życiu i śmierci Jeszua HaMasziach (Jezusa Chrystusa). Zgodnie z biblijnymi opisami, Jeszua (Jezus) został zaniesiony do Jerozolimy wkrótce po urodzeniu, a późniejsze jego życie bardzo często toczyło się wokół Świątyni Jerozolimskiej. Miejsce ostatniej wieczerzy Jeszua (Jezusa) znajdowało się na Górze Syjon, w budynku w którym mieści się symboliczny grobowiec króla Dawida.
Ważnym miejscem dla chrześcijaństwa jest Golgota, miejsce ukrzyżowania Jeszua (Jezusa). Ewangelia Jana przedstawia to miejsce, jako znajdujące się poza miastem, jednak niedawne odkrycia archeologiczne wskazują, że Golgota znajdowała się blisko poza obrębem dawnych murów miejskich. Obecnie znajduje się w obrębie miasta. Więcej - patrz
K o m e n t a r z do galerii.Ulice Jerozolimy

Agenda Kościoła Zielonoświątkowego w PolsceMapa witryny / Zastrzeżenie prawne / Archiwum / © 2009 - 2011 by Misja Szalom. All rights reserved / Drukuj tą stronę / do góry


Powrót do treści | Wróć do menu głównego