Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

Szukaj w misjaszalom.pl

Idź do treści

Menu główne:


Gora Oliwna - panorama na stara Jerozolime

GALERIA > Izrael > Jerozolima

Witamy w Galerii: Izrael

Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jeszua (Jezus), który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat.
(Dzieje Apostolskie 1:6-12)

Góra Oliwna
(hebr. Har ha-Zeitim) – wzniesienie położone we Wschodniej Jerozolimie (818 m n.p.m.).
Od Starego Miasta i Ofelu oddziela je Dolina Cedronu. Jest równoległe do Wzgórza Świątynnego. U podnóża góry od strony zachodniej rozciąga się Getsemane.
Wykopaliska przeprowadzone w roku 1910 wykazały, że góra nie była zamieszkana w czasach Mesjasza (Chrystusa).
W czasach starotestamentowych króla Dawida Góra Oliwna była miejscem oddawania czci Jahwe. Jest wymieniana w Księgach Samuela, Królewskich, Ezechiela i Zachariasza. Więcej - patrz
K o m e n t a r z do galerii.Góra Oliwna - panorama na starą Jerozolimę

Agenda Kościoła Zielonoświątkowego w PolsceMapa witryny / Zastrzeżenie prawne / Archiwum / © 2009 - 2011 by Misja Szalom. All rights reserved / Drukuj tą stronę / do góry


Powrót do treści | Wróć do menu głównego