Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

Szukaj w misjaszalom.pl

Idź do treści

Menu główne:


Grob Krola Dawida

GALERIA > Izrael > Jerozolima

Witamy w Galerii: Izrael

To są ostatnie słowa Dawida: Wypowiedź Dawida, syna Isajego, wypowiedź męża wysoko wyniesionego, Pomazańca Jakubowego i miłego piewcy izraelskiego: Duch Pana przemawia przeze mnie, A słowo jego jest na języku moim. Rzekł Bóg Izraela, przemówiła do mnie opoka Izraela: Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, Kto panuje w bojaźni Bożej, Jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne wschodzi na bezchmurnym niebie, Jak deszcz, który sprawia, że ruń wychodzi z ziemi. Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, Pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, Co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Lecz nikczemnicy, wszyscy oni są jak ciernie rozwiane, Których nie bierze się do ręki. Nikt ich nie tknie, Chyba że uzbroi się w żelazo i w drzewce włóczni, I ogniem zostają spalone tam, gdzie są.
(2 Księga Samuela 23:1-7)

Symboliczny
Grób Króla Dawida, znajduje się na Górze Syjon. Otaczany czcią przez pobożnych Żydów, jak i przez wielu chrześcijan. Miejsce to jest jednym z najświętszych (obok Ściany Płaczu) w całym Izraelu i jest dla wielu Żydów celem pielgrzymek. To miejsce modlitwy i wspomnień o czasach minionych. Tak naprawdę "grób" jest pozostałością synagogi z IV wieku, którą w okresie wypraw krzyżowych włączono do kościoła. W tym samym budynku co Grób Dawida znajduje się Górna Izba (znajduje się ponad grobem). Więcej - patrz K o m e n t a r z do galerii.Grób Króla Dawida

Agenda Kościoła Zielonoświątkowego w PolsceMapa witryny / Zastrzeżenie prawne / Archiwum / © 2009 - 2011 by Misja Szalom. All rights reserved / Drukuj tą stronę / do góry


Powrót do treści | Wróć do menu głównego