Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

Szukaj w misjaszalom.pl

Idź do treści

Menu główne:


Czytelnia

MULTIMEDIA

Czytelnia - czyli co warto przeczytać

Poleć nam ciekawą książkę. Wyślij e-mail na adres misjaszalom @ misjaszalom.pl podając tytuł oraz autora

Opis :
Wezwanie do narodów to dogłębne studium sytuacji, która doprowadziła do Holokaustu – postaw i działań rządów oraz całych narodów w czasach, gdy naziści zgładzili 6 milionów Żydów, w tym 1,5 mln dzieci. Unicestwiono trzecią część światowej społeczności Żydów. Gdy trwała ich eksterminacja, zaniechano wielu działań, a świat przyglądał się w milczeniu. Książka ta jest wołaniem do narodów świata, próbą przekazania lekcji z przeszłości i zachętą do bardziej zdecydowanej pomocy Żydom – dzisiaj i w przyszłości.

Opis :
Czy Izrael to wyjątkowe państwo? Czy naród żydowski to wyjątkowy naród? A co z Jerozolimą?
Odpowiedzi na te fascynujące i wciąż aktualne pytania udzielone są w dostępnym stylu, nie będzie więc sprawiało problemu wykorzystanie ich przy osobistym lub grupowym studium biblijnym. Autor rozważa nauczanie Biblii w kontekście aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, zastanawia się nad rolą Palestyńczyków oraz miejscem islamu i próbuje odpowiedzieć na pytanie: Jakie ma to wszystko znaczenie dla Kościoła chrześcijańskiego. Przygląda się koncepcjom „teologii zastąpienia”, „wybrania” oraz „przymierza”, aby pokazać, iż Biblia popiera powrót narodu żydowskiego do Izraela. Wzywa Kościół do sprzeciwu wobec przejawów antysemityzmu oraz do wspierania pokoju i propagowania wizji przyszłości opartej na Piśmie Świętym.

Opis :
RESZTKA IZRAELA POWRACA Odrodzenie judaizmu mesjanistycznego.
Judaizm mesjanistyczny jest współczesnym ruchem religijnym o korzeniach sięgających starożytności. Jego ożywienie, które nastąpiło w ostatnich latach, może zapowiadać przełom w stosunkach żydowsko-chrześcijańskich.
Współczesny ruch mesjanistyczny już teraz stanowi prawdziwy, oparty na Słowie Bożym pomost między Żydami i chrześcijanami. Jest czymś więcej niż dialog - jest narzędziem, skutecznie używanym przez Boga do przebudzenia duchowego w narodzie wybranym.
Dr Michael Schiffman, Żyd mesjanistyczny, w przystępny sposób prezentuje założenia i teologię ruchu.
W książce "Resztka Izraela powraca" autor:
-Przedstawia historię judaizmu mesjanistycznego, począwszy od pierwszego wieku naszej ery aż do dzisiaj.
- Umiejscawia judaizm mesjanistyczny w kontekście dziedzictwa kulturowego i myśli teologicznej.
-Analizuje - zarówno z perspektywy żydowskiej, jak i nie żydowskiej - sporne zagadnienia teologiczne: Prawo, trójjedyna natura Boga, itp.
- Wskazuje na związki judaizmu mesjanistycznego zarówno z Synagogą jak i z Kościołem.
"Resztka Izraela powraca" jest pozycją przeznaczoną przede wszystkim dla tych czytelników, którzy chcą przyjrzeć się bliżej temu nieznanemu dotąd w Polsce i zaskakującemu obliczu judaizmu.
Dr Michael Schiffman jest duszpasterzem kongregacji mesjanistycznej Kehi-lat Yeshua w Nowym Jorku. Jest byłym członkiem zarządu Związku Żydowskich Kongregacji Mesjanistycznych. Posiada doktorat Seminarium Teologicznego Uniwersytetu Ashland w stanie Ohio, ukończył także Trinity Evangelical Divinity School w Deerfield, Illinois ze stopniem magistra oraz posiada tytuł naukowy na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie. Jest autorem książki "The Messianic Jewish Passover Haggadah".

Opis :
Ciało Chrystusa będzie kompletne dopiero wtedy, gdy Żydzi i chrześcijanie zjednoczą się razem. Chrześcijaństwo obecnej doby znacznie różni się od pierwowzoru. Aby doświadczać tego, co na początku – cudów, uzdrowień, mocy i intymności z Bogiem – musimy zbadać nasze żydowskie korzenie. Przez 2000 lat chrześcijaństwo było w separacji z judaizmem, co zaowocowało brakiem mocy i intymności z Bogiem.
Książka Niepełny Kościół bada to, co zwodziciel wykradł w obu religiach, oraz ujawnia, co się stanie, gdy prawda obu złoży się w jedno.
I gdzie tylko potok [Żydzi i chrześcijanie] popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło; i będzie tam dużo ryb [przebudzenie]… (Ez 47,9).
Co ma wyniknąć z tego zjednoczenia Żydów i pogan? Zbawienie świata. Jezus podsumował Bożą strategię na zwycięstwo w słowach: aby wszyscy [Żydzi i poganie] byli jedno…aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś… (J 17,21).
Chrześcijanie i Żydzi, razem, tworzą pełne Ciało Mesjasza.

Opis :
Większość Żydów nie zdaje sobie sprawy, że współczesny pogląd na temat Mesjasza i Jego przyjścia nie jest tożsamy z tradycyjnym poglądem żydowskim. Dwudziestowieczny żydowski wizerunek Mesjasza-Króla, który ma przynieść światu pokój, po części odpowiada wprawdzie poglądom tradycyjnym, lecz z drugiej strony jest pozbawiony zawartej w nich roli Mesjasza jako Sługi. To przeo-czenie jest prawdopodobnie reakcją na wzrastającą ostatnio w środowiskach żydowskich i nie-żydowskich liczbę osób dochodzących do przekonania, iż Cierpiącym Sługą opisanym w hebrajskich Pismach był Jeszua (czyli Jezus) z Nazaretu — Żyd, który umarł upokarzającą śmiercią po tym, jak ogłosił się Mesjaszem.

Opis :
Świadectwa Rabinów

Opis :
Judaizm mesjanistyczny jest nowym ruchem wśród żydowskich i nieżydowskich uczniów Jezusa z Nazaretu, którzy pragną identyfikować się ze swoją tożsamością żydowską. Judaizm mesjanistyczny jest ruchem żywym, przejawiajšcym siłę i entuzjazm towarzyszący zwykle dokonywaniu nowych, znaczących odkryć. Poszczególne rozdziały książki poruszają następujące zagadnienia: Biblijne znaczenie Izraela, Powołanie Izraela a Nowy Testament, Judaizm mesjanistyczny: kontrowersyjne wersety biblijne, Historia wzajemnych stosunków judaizmu i chrześcijaństwa, Życie i wiara Żydów mesjanistycznych, Paweł, Izrael i Prawo (Tora), Styl życia Żydów mesjanistycznych Żydowski i biblijny styl pobożności, Zagrożenia i problemy ruchu mesjanistycznego, Wizja rozwoju ruchu mesjanistycznego. Dr Daniel Juster jest dyrektorem Tikkun Ministries i starszym pastorem kongregacji Beth Messiah. Jego pragnienie głębszego poznania Mesjasza, swoich żydowskich korzeni i roli Kościoła w zbawieniu Izraela sprawiło, że wyruszył na poszukiwania, które wiodły przez pięć college'ów biblijnych, cztery stopnie naukowe i prawie trzy dekady intensywnych studiów. Jako uzdolniony nauczyciel i przywódca duchowy, Dan Juster oferuje czytelnikowi głębokie zrozumienie poruszanej tematyki, łącząc unikalną perspektywę historyczną i akademicką erudycję z bogactwem przeżyć duchowych Żyda mesjanistycznego.

Opis :
Święta, które Bóg nazywa swoimi, są pięknym obrazem Jego łaski i miłosierdzia. Są obchodzone przez wierny lud w celu wyrażenia Bogu wdzięczności i uwielbienia. Każde z tych świąt składa świadectwo o Mesjaszu. Książka ta, napisana w formie wywiadów z Kazimierzem Barczukiem - znawcą kultury żydowskiej, jest wspaniałą pomocą w zapoznaniu się z prawdziwym przesłaniem świąt biblijnych.

Opis :
„Jedna Owczarnia, jeden Pasterz” jest wołaniem z serca Boga. Wołaniem skierowanym do Kościoła Jezusa, aby wkroczył w kapłańskie powołanie czasów ostatecznych i aby przygotowywał drogę i pomógł narodzić się swoim żydowskim braciom.ększe przebudzenie wszechczasów stoi wciąż przed nami: Przyjęcie ludu Izraela! Życie z martwych - dla wszystkich ludów na całym świecie. Aby ten potężny plan Boga mógł się urzeczywistnić, potrzebni są kapłani; wierzący, którzy zajmą swoje miejsce w modlitwie po stronie Izraela i w wierze zanurzą swoje stopy w Jordanie, aby doświadczyć, w jaki sposób Bóg otwiera drogę do Ziemi Obiecanej. Wówczas całe Ciało Chrystusa - z Żydów i narodów - dojdzie do jedności wiary i pełni Bożej.
Czy słyszysz to wołanie? Czuję mocne przynaglenie i modlę się, by Kościół usłyszał wołanie Boga i zajął swoje miejsce. Wtedy również tutaj, w tej ziemi z martwych powstanie życie i przyjdzie przebudzenie, w którym doświadczycie, że Pan prawdziwie zamieszkał pomiędzy wami.

Opis :
Dawne dzieje Izraela w dwóch tomach, to największe dzieło Józefa Flawiusza - historyka żydowskiego, pochodzącego z jerozolimskiego rodu kapłańskiego. Jest to historia Izraela zawarta w 20 księgach począwszy od stworzenia świata (wydarzenia znane z I księgi Mojżeszowej) do wybuchu wojny z Rzymianami w I w. n.e. Książka oparta w dużej mierze na źródłach dziś już zaginionych, dzięki czemu posiada wyjątkową wartość historyczną. Ściśle trzyma się chronologii biblijnej, dodając tradycyjne interpretacje i spostrzeżenia innych osób.w zapoznaniu się z prawdziwym przesłaniem świąt biblijnych.

Opis :
Barwna relacja żydowskiego historyka wywodzącego się z jerozolimskiego rodu kapłańskiego - Józefa Flawiusza - świadka wojny z Rzymianami, pierwszym tak wielkim pogromie narodu żydowskiego. To znakomite, najstarsze dzieło Flawiusza, niewiele mające analogii w historiografii światowej, do dziś jest tłumaczone na różne języki świata. Należy do stałego kanonu lektur współczesnego intelektualisty. Uważa się, że tę relację - składającą się z siedmiu ksiąg - autor przygotował, by uświadomić Żydom potęgę Rzymu i w ten sposób zapobiec buntom. W pismach tych przedstawia najpierw dokładną analizę historii Żydów, od zdobycia Jeruzalem przez Antiocha Epifanesa (w II wieku p.n.e.) do burzliwego roku 67 n.e. Następnie jako naoczny świadek relacjonuje wojnę, która toczyła się w kolejnym dziesięcioleciu, aż do roku 73.

Poleć nam ciekawą książkę. Wyślij e-mail na adres misjaszalom @ misjaszalom.pl podając tytuł oraz autora

Agenda Kościoła Zielonoświątkowego w PolsceMapa witryny / Zastrzeżenie prawne / Archiwum / © 2009 - 2011 by Misja Szalom. All rights reserved / Drukuj tą stronę / do góry


Powrót do treści | Wróć do menu głównego