Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

Szukaj w misjaszalom.pl

Idź do treści

Menu główne:


Wladze

O NAS > Osobowość prawna

Osobowość prawna i władze zwierzchnie Misji


Misja Szalom jest ogólnokościelną jednostką organizacyjną (zwaną Agendą) Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Posiada osobowość prawną na mocy Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz.U. Nr 41, poz. 254). Organizację wewnętrzną Misji, jej cele oraz środki realizacji tych celów określa Statut Misji zatwierdzony przez Naczelną Radę Kościoła. Ustawa

Zgodnie z postanowieniami Statutu władzą zwierzchnią Misji jest Naczelna Rada Kościoła, która ustala główne kierunki działania Misji, zatwierdza Statut Misji, powołuje i odwołuje Dyrektora Misji.

Zarząd Misji


Bezpośredni zarząd nad działalnością Misji w Polsce sprawuje
Dyrektor Misji oraz Członkowie Zarządu. Struktura organizacyjna


Komisja kontrolująca


Działalność Misji kontrolowana jest przez
Kościelną Komisję Kontrolującą Kościoła Zielonoświątkowego. Prawo wewnętrzne

Agenda Kościoła Zielonoświątkowego w PolsceMapa witryny / Zastrzeżenie prawne / Archiwum / © 2009 - 2011 by Misja Szalom. All rights reserved / Drukuj tą stronę / do góry


Powrót do treści | Wróć do menu głównego